Visionen

Visionen

Det kreative manifest


Kreativitet er evnen til at skabe - men ikke ud af ingenting.


Hos BlindMADness mener vi at for at kunne bedrive kreativitet, og derved også innovation, er det vigtigt at forstå kreativitetens grundpiller. Nedenstående 4 grundpiller er BlindMadness' grundtilgang til kreativitet og de oplevelser vi serverer for vores kunder. De spiller altid en hovedrolle i de oplevelser, foredrag, teambuildingøvelser og aktiviteter som vi bedriver.


Ubeviste forudantagelser:

Vi mennesker er ubevist forudindtaget om mange ting som vi ikke er klar over. Hvis jeg beder dig forestille dig vand, så ser du det formentlig i flydende form. Hvis jeg bad dig om at forestille dig to brødre så forestiller du dig formentlig to hankønsvæsner på hver deres alder, og ikke tvillingebrødre.

Men der er ingen der siger at vandet ikke kan være frossent eller damp, og der findes mange brødre der er tvillingebrødre. Men rent ubevist har vi låste og ubeviste forestillinger om mange ting, uden at vi er klar over det. De ubeviste forudantagelser er gode ved at de hjælper os til at træffe hurtige beslutninger med meget her i livet men på den negative side er de blandt de ting der hæmmer vores kreativitet. Hvis du fx blev bedt om at komme med en kreativ løsning på nogle sko som kunne gå på vandet, så forestiller du dig sikkert allerede kæmpesko der ligner minikanoer. Men det gør du fordi du er forudindtaget om at vandet er flydende. Din hjerne overvejer slet ikke at ”is-skøjter” kunne være løsningen. Og hvis du skal løse gåden ”to mænd er født på samme dag, af samme forældre, men de er ikke tvillinger?” – Så vil du nu gruble over hvorfor ”tvillinger” ikke var svaret, når vi nu har fortalt at brødre også kunne være tvillinger. Men der findes også trillinger og firlinger!

Forudantagelser låser os, og for at blive mere kreativ og bedre til at forstå sine medmenneskers verdensbilleder er det vigtigt at man konstant er opmærksom på det man ubevist er forudindtaget over – selvom det er meget svært. Og derudover skal man konstant bryde sine forudantagelser. Bryde dem med nye inputs, med nye perspektiver og med konstant at vende ting på hovedet.


Kombinationer

Den engelske filosof, John Locke (1632-1704), sagde frit citeret: ”Du kan ikke komme på en idé hvis du ikke først har oplevet de delelementer en idé er skabt af”. Eksempelvis kunne opfinderen af klokradioen aldrig være kommet på den idé hvis vedkommende ikke først havde set et ur og en radio. Du kommer heller ikke til at forstå hvad farver er hvis du altid har været blind.

For at kunne skabe nye idéer er det derfor vigtigt hele tiden at få nye inputs. Men ligesom kulstof og vand er hovedbestanddelen af langt de fleste planter, så skal der også energi (solenergi) til at samle disse bestanddele i en plante. Dette sidste samlende element er det man inden for kreativitet omtaler som ”hvordan er du wired i hovedet?”. Én ting er at du har set et ur og en radio. Men det er ikke ensbetydende med at du kommer på idéen om en klokradio. Derfra skal du være wired i hovedet på en sådan måde at disse to elementer kommer i spil på samme tid og kobles til en klokradio.

Uden de rette inputs og kombinationer kommer vi mennesker ikke på nye idéer. Og uden en skæv/anderledes wirering i hovedet, bliver disse inputs ikke sat i spil på interessante måder.


Make it work

Hvis du har prøvet ”at skabe” på en scene, enten som fx improvisationsmusiker eller improvisationsskuespiller, så ved du, at det du er ved at skabe sammen med dine medspillere kræver at I alle ”får det til at virke”. Hvis bassisten, under sin improvisation, spiller en underlig tone, så nytter det ikke at du stopper koncerten for at påpege hans fejl, og beder bandet om at starte forfra for at få det helt rigtigt. Målet er at få et godt produkt ud af koncerten, og det er dit job, og alles job, at få det til at lykkes. Du kan evt. overveje at spille samme underlige tone på samme sted som bassisten og håbe på at guitaristen også fanger din idé og efterfølgende spiller samme underlige tone – så får publikum måske pludselig det indtryk at ”sådan skulle det nok være”.

Når dine teaterimprovisationsmedskuespillere siger noget der får det improviserede stykke til at tage en drejning som du ikke ønsker, så har du helle ikke optionen at stoppe forestillingen – du bliver nødt til at bruge din kreativitet til at få forestillingen til at lykkes – the show must go on. Failure is not an option.

I samarbejds- og kreativitetssammenhænge i en virksomhed er det altid nemmest at fortælle folk hvorfor deres idéer ikke kan lykkes. Men det er meget mere givtigt lige at prøve at lege med på folks ”umulig idéer” for en stund. Enten for udfordringens skyld, eller for at se om der kommer noget interessant ud af det. Du mister ikke noget på det.

Måske har en styregruppe eller bestyrelsen besluttet en strategi eller vision som du ikke mener er hensigtsmæssig, og selvom det kan være sundt at udfordre folkene højt på strå, så kan du ikke være i evig opposition til dem, så du skal på et tidspunkt ”make it work”.


Reducér hæmninger

Kreativitet kommer i ligeså høj grad af at kunne reducere det som hæmmer, som at styrke det der fremmer kreativiteten. I mange tilfælde kommer kreativiteten af mangel på hæmninger, hvor skæve kombinationer får lov til at mødes og skabe nye idéer.

En af de største hæmninger der findes er frygt. Når folk er utilpasse eller bange så kommer de med færre idéer. Hæmninger lammer vores evne til at komme på idéer.

Måske husker du ”Mozart effekten”? Børn tog en IQ-test efter de havde lyttet til Mozart musik, og disse børn klarede sig bedre end de børn som ikke havde hørt musikken. Forskerne fandt senere ud af at deres resultater intet havde med Mozart at gøre, men at børnene var mere afslappede og glade efter at have hørt musik, og dette gjorde at de klarede sig bedre. Men om det er musik, afslappet ledelse, virksomhedskultur der har plads til outsidere og fejltagelser, eller blot en god stemning – så er alt dette med til at reducerer hæmningerne og hjælpe kreativiteten på vej.


Det er vores vinkel på kreativitet